Általános felhasználási feltételek

A mobil alkalmazás használatával Ön elfogadja az alábbiakban rögzített Általános Felhasználási Feltételeket, továbbá tudomásul veszi, hogy az alkalmazást saját és kizárólagos felelősségére használja.

A Bayer Crop Science üzletágának Gazdinfo Bayer Termékkatalógus (a továbbiakban: „Termékkatalógus”) elnevezésű applikációja, elektronikus úton történő regisztráció megküldésével és annak a Bayer által történő visszaigazolásával használható. A mobil alkalmazás bárki számára letölthető, multi-platformon futtatható, így Apple iOS, Google Android alapú operációs rendszereken egyaránt. A regisztrációval a felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) jogosulttá válik a mobil alkalmazás használatára és informáló elektronikus levelek fogadására (pl. időjárás előrejelzés, növényvédelmi előrejelzés, árutőzsdei információk, akciókról, promóciókról szóló tájékoztatás küldése hírlevél szolgáltatás keretében). A jogosulatlan felhasználókért a Bayer Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 26.; Cg.: 01-09-063142; adószáma: 10263002-2-44; weboldal: www.bayer.co.hu; gazdainfo@bayer.com; a továbbiakban: „Bayer”) nem vállal felelősséget. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, amely a törlés kezdeményezésének napjától számított egy napon belül megvalósul.

A Termékkatalógust 16 éven aluliak nem jogosultak használni.

Az alkalmazás tartalmának felhasználása

A fentebb hivatkozott, bárki számára a Google Play és App Store web áruházakból letölthető mobil alkalmazásban található Termékkatalógust a mobil alkalmazásban regisztrált Felhasználók, a bejelentkezést követően tudják megtekinteni. A Bayer jogosult a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a mobil alkalmazás használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a felhasználói fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket tartalmaz.

A regisztráció során elküldött személyes adataira a jelen felületen ugyancsak elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt feltételek az irányadók.

Felelősségkorlátozás

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a mobil alkalmazásban található információk pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, a tőlünk elvárható gondossággal járunk el a mobil applikáció karbantartása érdekében, azonban nem vállalunk felelősséget a mobil alkalmazásban található adatok, információk esetleges pontatlanságából és / vagy hiányosságából és / vagy időszerűségéből eredő bárminemű kárért. A lehető legfrissebb és legteljesebb információk eléréséért, az applikáció rendszeres időközönként figyelmeztetést küld az elvégzendő szinkronizálás szükségességéről. A Felhasználó az alkalmazásban elérhető tartalmat (pl. feltöltött anyagok, adatok, információk) kizárólag saját felelősségére használhatja! A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a mobil alkalmazásban hozzáférhető információk esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége. Javasoljuk, hogy ellenőrizze a mobil alkalmazásban adott legfrissebb tanácsainkat - különösen az egyes termékekre vonatkozó termék adatlapot, figyelmeztető rendelkezéseket, stb. - és termékeinket, abból a szempontból, hogy a szándékolt kezelésre és célokra megfelelnek-e. Ha tanácsra vagy útmutatásra van szüksége termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban, kérjük, hogy a fent megadott elérhetőségeink, vagy a mobil alkalmazás Területi képviselők felületén található elérhetőségek valamelyikén lépjen velünk kapcsolatba. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a mobil alkalmazásban hozzáférhető termék információk általánosnak tekintendőek, amely minden szempontra kiterjedő teljes körű termékleírást –tekintettel többek között a mobil applikáció tartalmi korlátaira – nem tartalmaz, továbbá nem helyettesíti az adott egyedi eset vizsgálatát sem.

Harmadik fél honlapjára mutató linkek

Előfordulhat, hogy a jelen mobil alkalmazás használata közben más mobil alkalmazásokra történő hivatkozásokat, avagy oda mutató linket talál. A Bayer nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak/mobil alkalmazások tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A linkek megjelentetése nem jelenti azt, hogy a Bayer egyetért azok tartalmával. A Bayer semmilyen formában nem vállal felelősséget az ilyen honlapok elérhetőségéért vagy tartalmáért, sem az ilyen tartalmak alkalmazásából eredő károsodásért vagy sérelemért. A más weboldalra/mobil alkalmazásra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a Bayer adott internetes oldalt/mobil alkalmazást bármilyen formában támogatná. A más honlapokra/mobil alkalmazásokra mutató linkek kizárólag a mobil alkalmazás felhasználóinak kényelmét szolgálják. A Felhasználók az ilyen mobil alkalmazásokat kizárólag saját felelősségükre látogatják. Amennyiben a Bayer értesül arról, hogy a mobil alkalmazásban közzétett bármely link jogsértő információt tartalmaz, akkor a jogellenesség hitelt érdemlő igazolását követően haladéktalanul intézkedik a link eltávolítása érdekében.

Kérjük a Felhasználót, hogy amennyiben a jelen mobil alkalmazást elhagyná, úgy a harmadik fél internetes oldalának/mobil applikációjának általános felhasználási feltételeit és adatvédelmi tájékoztatóját is gondosan tanulmányozza át a használatot megelőzően.

Felhasználó által közölt tartalmak

A mobil alkalmazás Felhasználója korlátlanul és feltétlenül felelős az általa közzétett és/vagy a Bayer részére továbbított információk helytállóságáért, illetve az ilyen információkkal összefüggésben a harmadik személyek szellemi alkotáson fennálló jogainak tiszteletben tartásáért. A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa szolgáltatott információt – Felhasználó szerzői minőségének feltüntetése mellett – a Bayer tárolja, illetve bármilyen formában felhasználja, hasznosítsa, kivéve a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényben meghatározott fogalom szerinti személyes adatokat.

Határon átívelő felhasználás

A mobil alkalmazást a Bayer ellenőrzi, működteti, és frissíti Magyarország területén. A mobil applikáció kifejezetten magyarországi felhasználásra készült. A Bayer nem vállal felelősséget azért, hogy a mobil alkalmazás a magyarországitól eltérő területen is helytálló tartalommal rendelkezik, különösen hogy a termékek és szolgáltatások hasonló névvel, kiszerelésben, csomagolással, illetve azonos feltételekkel érhetők el. A mobil alkalmazásban feltüntetett termékek csomagolása, címkézése, kiszerelése jelölése országonként különböző lehet. Amennyiben Magyarország területén kívül használja a mobil alkalmazást, illetve annak a tartalmát, akkor az Ön saját felelőssége, hogy azt a helyi jogszabályokkal összhangban tegye.

A jelen mobil alkalmazás „ahogyan van” alapon elérhető, ennél fogva a Bayer Hungária Kft. nem vállal semmilyen – akár kifejezett, hallgatólagos, jogszabályon alapuló vagy más egyéb – szavatosságot a mobil alkalmazásban hozzáférhető információk, anyagok megbízhatóságáért, naprakészségéért, a mobil applikációhoz történő hozzáférés megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a mobil alkalmazás vírusmentességéért, a mobil alkalmazásban található tartalmak pontosságáért, teljességéért. Az ezekre irányuló kijelentésektől a Bayer Hungária Kft. kifejezetten elzárkózik. A Felhasználó bármely anyagot saját felelősségére tölt le a mobil alkalmazásból.

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen mobil alkalmazás bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférést előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük.

Amennyiben a mobil alkalmazásban közzétett tartalom kapcsán további útmutatásra lenne szüksége, kérjük, esetleges kérdéseivel forduljon a tartalomszolgáltatóhoz az Impresszumban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

Védjegyek

A jelen mobil alkalmazás tulajdonosa a Bayer Hungária Kft., az ott, valamint az esetlegesen kapcsolódó microsite-okon, a megküldött hírlevelekben található képek, szöveges tartalmak – ideértve a védjegyeket, domain neveket, más egyéb szellemi alkotásokat is – szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotásokhoz fűződő jogok jogosultja a Bayer Hungária Kft., illetve azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a mobil alkalmazásban.

A jelen mobil alkalmazásban a Felhasználó jogosult böngészni, annak tartalmát egészben vagy részben magáncélra, jövedelemszerzés nélkül jogosult felhasználni azzal a feltétellel, hogy érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat. Ezen túlmenően a Felhasználó a jelen mobil alkalmazás tartalmának bármilyen további felhasználására kizárólag a vonatkozó jogszabályok – így különösen, de nem kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény – által biztosítottak mentén bír jogosultsággal.

A mobil alkalmazás tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető oly módon, mintha az a mobil alkalmazásban megjelenített jogi oltalom alatt álló szellemi tulajdonjogok tárgyát képező alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot, vagy engedélyt biztosítana. Tájékoztatjuk, hogy a jog által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesítjük a szellemi alkotásokhoz fűződő jogainkat, illetve járunk el azok esetleges megsértése kapcsán.

A Felhasználó a mobil alkalmazás letöltésével elfogadja, hogy a mobil alkalmazás használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre a magyar jog alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Fenntartjuk a jogot a jelen Általános Felhasználási Feltételek módosítására és kiegészítésére.

© Budapest Bayer Hungária Kft.

Utolsó frissítés: 2021.10.15.